{ osteopathie }

Henk De Meulenaere DO

Indicaties

Osteopathie behandelt klachten (pijn en/of mobiliteitsproblemen) die het gevolg zijn van functionele problemen. Dit zijn bewegingsbeperkingen in één of meerdere systemen die het lichaam kent. Als er een vermoeden is van een ernstige onderliggende pathologie zal de osteopaat de patiënt doorverwijzen naar een arts.

We kunnen deze klachten onderverdelen volgens de verschillende systemen:

Henk De Meulenaere