{ osteopathie }

Henk De Meulenaere DO

Baby's

Een baby krijgen is van het mooiste wat het leven te bieden heeft. Voor sommige jonge ouders echter begint dan een tijd vol zorgen. Hun pasgeborene is niet het rustige baby’tje dat het zou moeten zijn. Het slaapt slecht, drinkt moeilijk, verkrampt, huilt voortdurend of heeft nog andere zorgwekkende symptomen.
Deze symptomen kunnen het gevolg zijn van mobiliteitsstoornissen ter hoogte van de schedel en/of bovenste halswervel, waardoor zenuwen die de schedel verlaten, ingeklemd geraken, en/of spanningen ontstaan ter hoogte van de hersenvliezen. De reden waarom veel baby’s met dergelijke mobiliteitsstoornissen geboren worden is te wijten aan onze grote hersenen. Tijdens de evolutie hebben de bekkendoorgang bij de vrouw en de omvang van de babyschedel zich door kraambedsterfte op rigoureuze wijze op elkaar afgesteld. Gelukkig bestaan nu middelen (verlostang, vacuümpomp, keizersnede,…) om kraambedsterfte tot het minimum te herleiden. Door het wegvallen van deze natuurlijke selectie kan men verwachten dat er meer en meer problematische bevallingen aanleiding zullen geven tot de geboorte van een gezonde baby met mobiliteitsstoornissen ter hoogte van de nek/schedel.
Naast problemen bij de geboorte zijn een malpositie van de foetus in de baarmoeder of een val op het hoofdje van de pasgeborene ook mogelijke oorzaken van mobiliteitsstoornissen.

Welke mobiliteitsstoornissen?

De verschillende botjes van de schedel zijn bij de pasgeborene nog niet vergroeid met elkaar. Om de doorgang door het geboortekanaal mogelijk te maken moeten de schedelbotjes wat verschuiven ten opzichte van elkaar en nadien terug op hun plaats komen. Ook moet het hoofdje een belangrijke rotatie maken naar één zijde en in een latere fase terugdraaien. Tijdens deze verschillende fasen kunnen schedelbotjes of de bovenste halswervel vast komen te zitten. Dit kan nadien gecorrigeerd worden door een osteopaat.

Symptomen

Als uw baby één van volgende symptomen heeft is het raadzaam eens langs te gaan bij een osteopaat

Soms worden er bij de baby geen mobiliteitsproblemen gevonden. Dan moet de oorzaak elders gezocht worden, in eerste plaats bij de voeding. Lactose intolerantie is een mogelijkheid, maar ook bepaalde stoffen die via het dieet van de moeder in de moedermelk terecht komen kunnen oorzaak zijn. In het laatste geval kan een wijziging in het dieet van de moeder zeer goede resultaten geven.

Henk De Meulenaere